Aerospace Cluster Sweden Seminarium i Linköping

16 oktober 2013

Den 26:e september bjöd Aerospace Cluster Sweden på ett “Flygande Seminarium” för sina medlemsföretag i Linköping. På agendan stod transport- och logistikfrågor med föredrag av Mathias Wideroth, styrelseordförande i Scandinavian Logistics Partners (Scanlog) och med lång erfarenhet av internationell handel, Christian Stridsberg, försäljningschef för Chapman Freeborn i Sverige med en bakgrund inom flygindustrin och Mikael Larsson, flyg- och sjöchef hos Scanlog.

Mathias Wideroth talade om utvecklingen av begreppet supply chain management (SCM). Han pekade ut tre trender inom området och diskuterade framtida konsekvenser för logistik och transporter. Det är tydligt att trenden mot ett ökat miljöfokus nu på allvar påverkar efterfrågan på järnvägs- och sjötransporter, men att det också ökar kostnaderna i logistikkedjan genom nya skatter och regleringar.

Mathias argumenterade för att dessa kostnadsökningar i viss mån kan motverkas av en trend mot det han kallade ett minskat slöseri i värdekedjan genom bättre utnyttjande av befintlig kapacitet, smartare ruttplanering och ett ökat fokus på detaljerad schemaläggning. Den tredje trenden som Mathias tog upp handlade om ökat samarbete, där han tyckte sig se en begynnande insikt om att både kostnadseffektivitet och miljö gynnas av att aktörerna betraktar sig mer som partners med ett gemensamt mål – att på det mest optimala sättet både flytta produkter rent fysiskt och hantera de finansiella flöden och informationsflöden som tillsammans bildar en Supply Chain.

Christian Stridsberg som ansvarar för det brittiska flygmäklarbolaget Chapman Freeborn relativt nystartade svenska verksamhet berättade om vad företaget gör för att bidra till effektiva lösningar för transport- och flygindustrin. Cargo Air Charter; där man leasar och hyr ut plan och kompetens på global nivå. On Board Courier där man har anställd personal på strategiska platser globalt för att ta med sig de allra mest tidskritiska paketen vart än de skall levereras. Passenger Charter där man hyr ut passagerarplan till företag och privatpersoner. Aviating Support där man servar flygbolag och flygplatser med ’allt’, från att chartra ut plan tillfälligt eller under längre perioder, eller bemanna flygplatsernas olika operativa funktioner. Christian passade också på att nämna det partnerskapsavtal man tecknat med Scanlog i avsikt att säkerställa en lång och framgångsrik närvaro på den svenska marknaden.

Scanlogs flyg- och sjöchef Mikael Larsson, som började sin karriär inom flygfrakt med att köra truck på Arlanda inledde sitt anförande med att tala om de fysiska begränsningarna som föreligger i de olika trafikslagen. Det finns mycket pengar att spara om produkter som importeras och exporteras har mått som möjliggör optimering av kapaciteten i sjöcontainers, lastbilar, järnvägsvagnar och på flygpallar. Mikael återknöt också till diskussionen om minskat slöseri och underströk vikten av att ha bra och anpassat emballage för att undvika skador och onödiga extrakostnader.

Mikael informerade vidare om de nya säkerhetsreglerna för flygfrakt som implementerats under våren 2013 och som gör att all flygfrakt numera måste säkerhetsgodkännas. Detta till en ganska diger kostnad om inte det exporterande företaget har en ackrediterad säkerhetsstatus. Några av seminariedeltagarna kom från företag som saknade säkerhetsklassning och ville ha tips och information om hur certifieringen går till. Saabs representanter berättade att deras företag varit bland de första att ackrediteras och hade många matnyttiga tips att dela med sig av.

Mikael talade dessutom om reglerna kring Sveriges exportkontroll av känsligt material, t ex krigsmaterial och material med dubbla användningsområden. Han underströk att slarv och slentrian i denna hantering gör att både exporterande företag och enskilda medarbetare riskerar att få stora problem med såväl svenska och som framför allt amerikanska myndigheter, något man definitivt bör undvika. Det var tydligt att det här var ett ämne som engagerade seminariedeltagarna, bland annat diskuterade representanter från Unmanned Systems Group vikten av att bygga interna processer och rutiner så att man redan tidigt i företagets utvecklingen lär sig att göra rätt och är förberedd när verksamheten växer.

Mikael tipsade åhörarna om Sveriges Exportkontrollförening som har utbildningar och seminarier i ämnet. Han passade också på att berätta om hur Scanlog arbetar för att stödja och underlätta för sina kunder i hanteringen av denna typ av material.

Det “Flygande Seminariet” avslutades av Urban Wahlberg, projektledare för Aerospace Cluster Sweden som uttryckte en förhoppning om att deltagarnas nyvunna kunskaper skulle komma medlemsföretagen till godo både genom sänkta kostnader och göra att man undviker att få problem vid gränskontroller.